Vad vi gör

Vi kan leverera hela kedjan från projektering till driftsatta säkerhetssystem av ett antal vanligt förekommande produktmärken.

Vår målsättning är att vara en helhetspartner till våra kunder inom service och installation av säkerhetssystem. Vi är även en oberoende aktör med ett brett kontaktnät, vilket innebär att vi kan leverera hela system inom varje område.
Idag utför vi allt från löpande service av anläggningar, till stora entreprenadkontrakt där vi kan erbjuda ledande roller med kompetent och erfaren personal.

Vi erbjuder även projektering och dokumentation med allt från framtagande av bygghandlingar till uppdatering av relationsritningar samt framtagande av orienterings- och serviceritningar.

Säkerhetsbolaget ska vara en samarbetspartner som levererar ett jobb av hög kvalitet, är lyhörda samt flexibla och enkla att arbeta med.   

Scroll to Top