Kameraövervakning/CCTV

Förebygg brott och skydda dina tillgångar, personal och privatpersoner med modern videoövervakning.

Utifrån ert behov så kan vi projektera, installera och driftsätta ett komplett system till er. Systemen är ofta integrerade med inbrottslarmet och brandlarmet. Då vi är en oberoende aktör så kan vi genom vårt breda kontaktnät ta fram det system och leverantör som är bäst lämpad för er verksamhet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.

Scroll to Top