Inbrottslarm & säkerhetssystem

Säkerhetsbolaget kan erbjuda projektering, installation och service av ett stort antal olika fabrikat av inbrottslarm och säkerhetssystem. Vi har lång erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar till företag, offentliga organisationer och bostadsrättsföreningar. Flertalet av projekten som vi arbetar med dagligen innebär höga krav såsom SUA-godkännande och liknande. Vi är vana att jobba i krävande miljöer och mer komplexa anläggningar.

Vi erbjuder både mindre system och avancerade integrerade systemlösningar med anläggarintyg i larmklasser 1-3 (i samarbete med certifierad firma).

Utöver ovanstående kan vi även erbjuda trådlösa system för privata sektorn utifrån kundens behov.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.

Scroll to Top